Prepodobnomučenica Teodosija Tirska

Kalendar za 11. jun

Prepodobnomučenica Teodosija Tirska

U Kesariji Palestinskoj, u vreme cara Maksimijana, jednog dana su pred pretorijom stajali svezani mnogi hrišćani. Prišla im je blagočestiva devica Teodosija i hrabrila ih je da mučenički postradaju za Hrista. Vojnici, čuvši je šta govori, i nju su odveli pred sudiju. Sudija naredi da joj svežu kamen o vrat i da je bace u more. Ali angeli je izvukoše živu na obalu. Kada se ponovo javila sudiji, ovaj je dade na posečenje. Iduće noći, Sveta Teodosija javila se svojim roditeljima sva u nebeskom sjaju, okružena mnogim devojkama koje su spasenje u Gospodu našle postradavši za Njega kao i ona. Likovala je svetiteljka, jer su je roditelji sve vreme odvraćali od ispovedanja Hrista. Postradala je 308. godine.

Spomen Prvog Vaseljenskog Sabora. Prepodobna mučenica Teodosija. Sveti Aleksandar, episkop Aleksandrijski. Sveti Jovan Jurodivi, Ustjužski čudotvorac. Sveti mučenik Nan (Jovan) Solunski. Sveti mučenik Andrej Hioski.