11 5

Kalendar za 11. maj

Sveti apostoli Jason i Sosipatr

Pripadali su Sedamdesetorici apostola. Apostol Pavle ih naziva svojim srodnicima (Rim. 16, 21). Jason je bio iz Tarsa, a Sosipatr iz Ahaje. Apostol Pavle ih je postavio za episkope. Propovedajući Jevanđelje, stigli su do Krfa, gde su podigli Crkvu. Car ovog ostrva baci ih u tamnicu gde su u Hristovu veru preveli 7 razbojnika, koje car umori u vreloj smoli. Videvši kako njen otac muči apostole, devica Kerkira i sama se oglasi hrišćankom. Otac je zatvori i tamnicu zapali, ali ona ostade živa. Videvši to, mnogi se krstiše. Ubili su je strelama. Car, jureći hrišćane, potonu u moru, a novi car, Sevastijan, primi veru Hristovu. Jason i Sospipatr su mirno skončali život na Krfu, u dubokoj starosti.

Sveti mučenici Maksim, Dada i Kintilijan. Sveti mučenik Tibal.