Sveti mučenik Paramon

Kalendar za 12. decembar

Sveti mučenik Paramon

Knez Akvilin je, goneći hrišćane u Vitiniji Azijskoj, jednom uhvatio 380 ljudi i poveo ih sa sobom u idolski hram „boga“ Posejdona. Tu ih je primoravao da prinesu žrtvu idolu, ali ni jedan mu se ne povinova. Baš tada je pored hrama prolazio Paramon. Kad vide gomilu vezanih ljudi upita o čemu se radi, pa kad saznade reče: „O, koliko nevinih ljudi hoće knez da zakolje zato što se ne klanjaju njegovim mrtvim idolima“. I produži putem… Ali knez posla sluge da ga sustignu i ubiju. Sluge ga uhvatiše i prvo mu jezik probodoše trnom, pa ga obnažiše i sve mu telo izbodoše. Tako Sveti Paramon predade dušu svoju Gospodu. Potom su i onih 370 mučenika posečeni mačem. Svi su postradali za Hrista 250. godine.

Prepodobni Akakije Sinajski. Sveti mučenik Dionisije, episkop Korintski. Sveti Tiridat, car Jermenski. Sveti mučenik Apolonije.  Božićni post.