Sveta Tri Jerarha

Kalendar za 12. februar

Sveta Tri Jerarha

Ovo zajedničko praznovanje velikih svetitelja, stubova Crkve Hristove: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog ustanovljeno je u XI veku. Kada u narodu nasta rasprava ko je od njih trojice veći, i kada se jedni nazvaše Vasilijani, drugi Grigorijani i treći Jovaniti, njih trojica se javiše u snu episkopu Evhaitskom Jovanu, prvo ponaosob, a onda sva trojica u velikoj slavi i lepoti i rekoše mu: „Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno… niti ima među nama prvog i drugog“. I posavetovaše ga da im napiše zajedničku službu i da im se odredi dan zajedničkog praznovanja. Ovaj dan Grci slave ne samo kao crkveni, nego i kao najveći nacionalni i školski praznik.

Sveštenomučenik Ipolit, episkop Rimski. Sveti mučenik Teofil Novi. Sveti Petar, car Bugarski.