Sveti mučenik Evdokim

Kalendar za 13. avgust

Sveti mučenik Evdokim

Rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja Vasilija i Evdokije. Bio je oficir u vojsci cara Teofila. Čuvajući se u čistoti, izbegavao je da razgovara sa bilo kojom ženom osim sa majkom. Bio je milosrdan prema bednima, brižljiv u molitvi Bogu. Izbegavao je zabave i praznoslovlja. Car ga postavi za kapadokijskog vojvodu, ali već u 33. godini života on se upokoji. Jedan umno poremećeni čovek ozdravi samo što se dotače svetiteljevog groba, jedno oduzeto dete ustade… Nakon 18 meseci, majka svetog Evdokima je otvorila njegov grob i nađe mu telo kao živo, bez ikakovog znaka trulenja. Mošti su mu prenete u Carigrad u novu crkvu posvećenu Presvetoj Bogorodici, koju su podigli roditelji Svetog Evdokima.

Sveta mučenica Julita. Sveti Josif Arimatejski. Sveti Jovan Egzarh.