Sveti apostol Andrej Prvozvani

Kalendar za 13. decembar

Sveti apostol Andrej Prvozvani

Sin Jonin i brat apostola Petra, rodom iz Vitsaide. Najpre je bio učenik Svetog Jovana Krstitelja, pa kada Jovan pokaza na Gospoda Isusa Hrista i reče: „Gle, Jagnje Božije“ (Jn. 1, 36), on pođe za Isusom. Potom je ka Gospodu priveo brata Petra. Primivši Duha Svetoga, propovedao je Jevanđelje u Vizantiji, Trakiji, potom u zemljama oko Dunava, pa u Rusiji i oko Crnog mora, i najzad u Epiru, Grčkoj i Peloponezu gde je i postradao. U Patrasu je obratio Hristu brata i sestru carskog namesnika Egeata. Egeat ga zbog toga stavi na muke i razape na krst. Na krstu ga je oko pola sata obasjavala neka neobična svetlost i kada ona iščeze Apostol izdahnu. Sveti apostol Andrej je postradao za Hrista 62. godine.

Sveti Frumentije, prosvetitelj Abisinije. Božićni post.