Sveti apostoli Stahije

Kalendar za 13. novembar

Sveti apostoli Stahije, Amplije, Urvan i drugi

Od Sedamdesetorice. Stahije je bio pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom, koji ga je postavio za episkopa u Vizantiji. Zajedno sa Svetim Andrejom, sagradio je crkvu u Argiropolju. Nakon 16 godina episkopovanja mirno se upokojio u Gospodu. Amplije i Urvan su takođe pomagali Andreju Prvozvanom i njih je postavio za episkope, Amplija u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvana u Makedoniji. Obojica su mučenički postradali za Gospoda Isusa Hrista. Narkisa je apostol Filip postavio za episkopa u Atini, gde je takođe postradao mučenički. Apelije je bio episkop u Irakliji Trakijskoj, gde se mirno upokojio; Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je Hristovu veru u Britaniji i tamo je mirno skončao…

Sveti mučenik Epimah. Sveti mučenik Nikola Hioski. Prepodobni Spiridon i Nikodim.