Sveti prorok Jeremija

Kalendar za 14. maj

Sveti prorok Jeremija

Rođen je 600 godina pre Hrista. Počeo da prorokuje u 15. godini. Caru Joakimu prorekao da će mu pogreb bita kao u magarca, a caru Jehoniji da će sa porodicom biti odveden u Vavilon gde će umreti. Išao je gradom sa jarmom na vratu proričući vavilonsko ropstvo. Jevrejima u Vavilonu je pisao da se ne nadaju povratku, jer će tamo ostati 70 godina. U dolini Totef, gde su Jevreji prinosili decu idolima na žrtvu, polomi zdrav lonac proričići skori pad Judejskog carstva. Sa levitima je sklonio kovčeg iz Slomonovog hrama na brdo Navat, a oganj u jedan bunar. Misircima je prorekao propast idola i dolazak Deve sa Mladencem u Misir. Tu su ga Jevreji ubili kamenjem. Mošti su mu prenete u Aleksandriju.

Prepodobni mučenik Akakije Papučar. Prepodobni Pafnutije Borovski.