Prepodobnomučenica Evdokija

Kalendar za 14. mart

Prepodobnomučenica Evdokija

Bogata razvratnica, a potom velika pokajnica, isposnica i najzad mučenica, živela je u feničanskom gradu Iliopolju u vreme cara Trajana. Stari monah German, došavši poslom u grad, odseo je u kući koja se dodirivala sa Evdokijinom. Kada je noću počeo da čita Psaltir i neku knjigu o Strašnom Sudu, čula ga je Evdokija i strašno se uplašila. Ujutro je poslala sluge za njega. On je došao i počeo dug razgovor sa Evdokijom o veri i spasenju. Odmah potom ona zamoli mesnog episkopa da je krsti. Onda ostavi sve svoje imanje Crkvi, otpusti sluge i robove, i ode u manastir. U manastiru je poživela 56 godina. Bog joj je dao blagodat da je i mrtve vaskrsavala. U vreme gonjenja hrišćana posečena je mačem.

Prepodobni Agapije. Sveta mučenica Antonina. Vaskršnji post.