Sretenje Gospodnje

Kalendar za 15. februar

Sretenje Gospodnje

U četrdeseti dan po Njegovom Roždestvu, Presveta Deva donese u jerusalimski hram Sina da ga posveti Bogu i sebe očisti. Ni jedno ni drugo nije bilo potrebno, ali Zakonodavac nije hteo da prekrši Svoj Zakon kojeg je dao kroz proroka Mojseja. Na čredi u hramu bio je prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Krstitelja. On odvede Devu Mariju ne na mesto za žene, nego za devojke. Videvši to, fariseji javiše Irodu. U hramu starac Simeon uze u ruke Bogomladenca. Starica Ana, kći Fanuilova, takođe poznade Mesiju i objavi ga Jerusalimljanima. A Irod, uveren da je to Novi Car o kojem su mu javili Mudraci sa Istoka, posla da ga ubiju. Ali Božanska porodica već je bila na putu za Misir, vođena angelom Božijim.

Sveti novomučenik Jordan.