Sveti sveštenomučenik Erazmo Ohridski

Kalendar za 15. jun

Sveti sveštenomučenik Erazmo Ohridski

Rodom iz Antiohije. Živeo je u vreme careva Dioklecijana i Maksimijana. Podvizavao se  na gori Livanskoj i Bog ga je obdario čudotvorstvom. U Ohrid je stigao kao arhijerej, propovedajući Jevanđelje. Tu je molitvom vaskrsao sina nekog Anastasa. Pritom je krstio i mnoge druge neznabošce, i razori idolske žrtvenike. Optužili su ga caru Maksimijanu, koji ga izvede pred Zevsov bakarni kip terajući ga da mu se pokloni. Molitvom Svetog Erazma, iz kipa izađe aždaja, koju on potom, takođe molitvom, ubi. Videvši to, krsti se 20.000 duša. Car naredi da ih sve pobiju, a Erazma baci u tamnicu odakle ga izvede angel. Upokoji se oko 303. godine. Kod Ohrida i danas postoji peštera sa crkvicom Svetog Erazma.

Sveti Nikifor Ispovednik, patrijarh Carigradski. Sveti novomučenik Konstantin. Sveti mučenik Jovan Novi Sočavski .