Sveti mučenici Akindin, Pigasije i drugi s njima

Kalendar za 15. novembar

Sveti mučenici Akindin, Pigasije i drugi s njima

Hrišćani iz Persije. Akindin, Pigasije i Anempodist bili su sluge na dvoru cara Sapora (Savorija). Kada se otkri da su hrišćani, car ih stavi na muke, pa ih baci u tamnicu, gde im se više puta javljao angel Božiji, a jednom i sam Gospod. Kada Aftonije, jedan od mučitelja, vide da rastopljeno olovo ne naškodi mučenicima, uzviknu: „Veliki je Bog hrišćanski“, i odmah ga posekoše. Tada tri mučenika zašiše u kožne vreće i baciše u more, ali izbavi ih Sveti Aftonije sa tri angela. Najzad su bačeni u ognjenu peć, zajedno sa 28 vojnika i carevom majkom. Carev velmoža Elpidifor izobliči cara što ubija nevine ljude, reče da je hrišćanin, pa i njega posekoše, a za njim još 7.000 ljudi. Postradali su 355. godine.

Prepodobni Markijan Kirski. Sveštenomučenik Viktorin, episkop Patavski.