Sveti sveštenomučenik Kiprijan

Kalendar za 15. oktobar

Sveti sveštenomučenik Kiprijan

Doselio se iz Kartagine u Antiohiju, gde je idolski žrec bio Edesije. Edesijeva kćerka Justina spozna hrišćansku veru, pa u nju obrati i oca i majku Kleodoniju. Kiprijan je bio volh, imao je veze sa nečistim duhovima i gatao je. Neki mladić Aglaid hteo je pošto poto da prelesti devicu Justinu i zatražio je pomoć od Kiprijana. Kiprijan navođaše zle duhove na Justinu da bi u njoj raspalio strast prema Aglaidu, ali sveta devica je krsnim znamenjem i molitvom Bogu odgonila od sebe demone. Tako Kiprijan spozna sili krsta, pa se i sam krsti i vremenom postade sveštenik i episkop. Neznabošci su i Kiprijana i Justinu predali sudu u Damasku. Potom su mučeni i posečeni u Nikomidiji, krajem III veka.

Sveti Andrej Jurodivi. Sveti mučenici David i Konstantin.