Sveti Simeon i Ana

Kalendar za 16. februar

Sveti Simeon i Ana

Kada je Simeon, kao jedan od Sedamdesetorice, prevodeći proroka Isaiju sa jevrejskog na grčki došao do: „Evo, djeva će zatrudnjeti i rodiće sina“, uze nož da izbriše reč „djeva“ i zameni je sa „mlada žena“. Tada mu se javi angel koji mu objasni da je proročanstvo istinito, u šta će se i sam uveriti jer neće umreti dok ne vidi Mesiju rođenog od Deve. Kada Deva Marija donese Bogomladenca u hram jerusalimski, Simeon dođe i reče: „Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj, jer vidješe oči moje Spasenje tvoje“ (Lk. 2, 29-30). Ubrzo se upokojio. Sveti Simeon je zaštitnik male dece. Tu je bila i proročica Ana, starica od 84 godine, koja je takođe poznala Mesiju i objavila ga narodu.

Sveti mučenici Adrijan i Evula. Sveti Jakov, arhiepiskop Srpski.