Sveta mučenica Agatija

Kalendar za 18. februar

Sveta mučenica Agatija

Rođena je u Palermu, na Siciliji, od roditelja blagorodnih i imućnih. U vreme gonjenja hrišćana pod carem Dekijem, izvedoše je pred sudiju Kvintijana, koji je, likom prelepu, htede imati za ženu. Agatija mu reče da je ona nevesta Hristova i sudija je stavi na velike muke. Šibali su je, pljuvali, vezivali uz drvo i tukli do krvi. Kad ni dalje nije htela da se odrekne Hrista, odsekli su joj grudi. U tamnici joj se javio Apostol Petar i povratio joj celost tela i zdravlje. Ponovo su je izveli na mučenje i ponovo je bacili u tamnicu, gde je svoju blagočestivu dušu predala Bogu. Bilo je to u gradu Katani, 251. godine. A njenog mučitelja Kvintijana, ubrzo potom, njegov konj izujeda po licu i ubi kopitama.

Sveta mučenica Teodula. Sveti Polievkt, patrijarh Carigradski.