Sveti mučenik Konon

Kalendar za 18. mart

Sveti mučenik Konon

U ime Presvete i Živonosne Trojice krstio ga sam Arhangel Mihailo, koji ga je nevidljivo pratio do njegove končine ovozemaljskog života. Od malena je žudeo duhovnom životu. Roditelji su ga silom oženili, ali on je ženu, pričajući joj o duhovnom životu kao boljem i lepšem od telesnog, priveo u veru Hristovu, a potom i roditelje. Sa ženom je živeo kao sa setrom. Ubrzo su mu i roditelji i žena umrli, i on se povukao iz svetovnog života i potpuno predao postu, molitvi i bogomisliju. Činio je velika čudesa, primoravao je zle duhove da mu služe. Pri jednom gonjenju hrišćana, sveg su ga izboli noževima. Njegovom krvlju bolesnici se mazahu i isceljivahu. Nakon dve godine prestavio se Gospodu. Živeo je u II veku.

Sveti mučenik Konon Baštovan. Prepodobni Isihije Posnik. Prepodobni Marko Podvižnik. Vaskršnji post.