Sveta mučenica Haritina

Kalendar za 18. oktobar

Sveta mučenica Haritina

Kao siroče, usvojio je ugledni čovek, hrišćanin, Klavdije, koji je vaspitao kao rođenu kćerku. Haritina se dan i noć učila zakonu Božijem, i zavetovala se da će živeti u devstvu, kao prava Hristova nevesta. I druge je obraćala Hristovoj veri, tako da je za nju čuo Dometijan, namesnik Cara Dioklecijana. Kako ona pred Dometijanom hrabro ispovedi veru u Hrista, ovaj naredi da joj ošišaju kosu. Potom su joj posuli žar po glavi, ali sveta devica ostade nepovređena. Baciše je u more, ali je Bog izbavi. Vezali su je za točak i počeli da ga okreću, ali angel Božiji ga zaustavi. Tada sudija posla neke razvratne mladiće da je oskvrne. Ali ona se pomoli Bogu, i Bog joj uze dušu pre nego su je se dotakli.

Sveštenomučenik Dionisije, episkop Aleksandrijski. Prepodobni Evdokim Vatopedski. Prepodobni Damjan, Jeremija i Matej.