Preobraženje Gospodnje

Kalendar za 19. avgust

Preobraženje Gospodnje

Treće godine propovedanja na zemlji, Gospod Isus Hristos je Svojim učenicima sve češće govorio o Svom bliskom stradanju, ali i Svojoj slavi nakon stradanja na krstu. Da se zbog najave Njegovog stradanja učenici ne bi sasvim raslabili i da ne bi otpali od Njega, Gospod im je delimično pokazao Svoju Božansku slavu. I zato, uze sa sobom Petra, Jakova i Jovana i sa njima noću izađe na Tavor gde se pred njima preobrazi: „i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost“ (Mt. 17, 2). I pojaviše se pored njega Mojsej i Ilija, veliki starozavetni proroci. Gospod je učenicima mnogo puta pokazao Svoju Božansku moć, a na Tavoru im je pokazao i Svoju Božansku prirodu.

Velikogospojinski post.