Sveta 42 Mucenika Amorejska

Kalendar za 19. mart

Sveta 42 mučenika Amorejska

Svi su bili vojvode vizantijskog cara Teofila, koje zarobiše Saraceni sa drugim hrišćanima kada su zauzeli Amoreju. Ostale zarobljenike ili pobiše ili prodadoše u ropstvo, a vojvode baciše u tamnicu gde ostadoše 7 godina. Više puta su muslimanski prvaci dolazili da im savetuju da prime muhamedanstvo, ali vojvode nisu htele ni da čuju. Kada su im govorili da je Muhamed pravi prorok a ne Hristos, vojvode su im objašnjavale da Hristos ima mnoge svedoke, stare proroke od Mojseja do Jovana Preteče, koji svedoče o Njemu, a Muhamed sam svedoči za sebe i nema nijednog svedoka. Posečeni su 845. godine. Saraceni su im tela bacili u Eufrat, ali su ona isplivala na drugu obalu gde su ih hrišćani sahranili.

Blaženi Jov. Sveti mučenici Konon otac i Konon sin. Vaskršnji post.