19 10

Kalendar za 19. oktobar

Sveti apostol Toma – Tomindan

Jedan od Dvanaestorice. Posumnjao je da je Gospod vaskrsao. „Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi nevjeran nego vjeran“ (Jn. 20, 27), reče mu Gospod, a on odgovori: „Gospod moj i Bog moj“ (Jn. 20, 28). Kockom ga dopalo da ide na propoved u Indiju. Tamo je zasnovao Crkvu Hristovu. Obratio je Hristu sestre Tertijanu i Migdoniju, žene dvojice kneževa. Verenici Dionisije i Pelagija, kada čuše Apostola, razdvojiše se i predadoše podvigu. Pelagija skonča kao mučenica, a Dionisija Apostol postavi za episkopa. Knez Muzdije, kome Sveti Toma krsti ženu Tertijanu i sina Azaia, posla 5 vojnika koji probodoše Apostola i tako on predade dušu Gospodu.

Prepodobni novomučenik Makarije.