02 08

Kalendar za 2. avgust

Sveti prorok Ilija – Ilindan

Rodom od plemena Aronova, iz grada Tesvita. Najveći sukob imao je sa Izrailjskim carem Ahavom i njegovom ženom Jezaveljom. Jezevelja, Sirijka, nagovorila je muža da podigne hram sirijskom bogu Vaalu. Velikim čudima prorok Ilija dokazao je silu Božiju: zatvorio je nebo i 3 i po godine nije pala kiša, spustio je oganj sa neba i zapalio žrtvu Bogu, dok to Vaalovi žrečevi nisu mogli da urade, molitvom je sveo kišu sa neba, čudesno umnožio brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrsao joj sina, Ahavu je prorekao da će mu psi lizati krv, a Jezavelji da će je psi mrvu rastrgnuti… Na Horivu je razgovarao sa Bogom. Uzet je na nebo u ognjenim kolima. Na Tavoru se, sa Mojsejem, javio Gospodu Isusu Hristu.

Sveti Ilija, patrijarh Jerusalimski, i Sveti Flavijan, patrijarh Antiohijski. Prepodobni Avramije Čuhlomski.