Sveti Prorok Avdija

Kalendar za 2. decembar

Sveti prorok Avdija

Rodom iz sela Vitaharamska, od sihemskih predela. Živeo je na 900 godina pre Hrista na dvoru izrailjskog cara Ahava, gde je bio domoupravitelj. Kada je car odstupio od poštovanja Boga i priklonio se idolopoklonstvu, Avdija nije pošao njegovim primerom. A kada zla carica Jezavelja, zbog Svetog proroka Ilije, podiže hajku na sve Božije proroke, Avdija sabra njih stotinu, sakri ih u dve pećine gde ih je hranio. Avdija je bio savremenik velikog proroka Ilije, kojeg je veoma poštovao i slušao, i u svemu sledovao, kao njegov učenik. Ostavio je knjigu proročanstava i u njoj mesijansko proroštvo: o spasenju od Siona i o carstvu Gospodnjem, odnosno o Novozavetnoj Crkvi. Upokojio se mirno. Sahranjen je u Samariji.

Sveti mučenik Varlam. Prepodobni Varlam i Joasaf, carević. Sveti mučenik Iliodor. Božićni post.