Sveti Partenije Lampsakijski

Kalendar za 20. februar

Sveti Partenije Lampsakijski

Rođen je u Melitopolju. Otac mu je bio đakon. Još kao dete trudio se da ispuni jevanđelske reči. Kada je odrastao, naselio se pored jednog jezera gde je lovio ribu i delio je siromasima. Kada je, po Božijem promislu, izabran za episkopa Lampsakijskog, zatvorio je idolopokloničke hramove, očistio grad od neznabožaca i sagradio mnoge crkve. Isceljivao je bolesne, naročito one koji su bili u vlasti zlih duhova. Jednom, kada je izgonio zlog duga iz umobolnog čoveka, duh ga zamoli da ga ne izgoni. „Daću ti drugogog čoveka u koga možeš da se useliš“, reče mu Partenije. „Ko je taj“, upita ga duh. „Ja sam taj“. Čuvši to, duh pobeže kao oparen. Sveti Partenije je dugo poživeo. Upokojio se u IV veku.

Sveti Teodor Komogovinski. Prepodobni Luka Jeladski. Prepodobna Mastridija. Hiljadu i tri mučenika u Nikomidiji