Sabor Svetog Jovana Krstitelja

Kalendar za 20. januar

Sabor Svetog Jovana Krstitelja – Jovanjdan

„Najveći od žene rođeni“ (Mt. 11, 11) slavi se više puta u godini, ali najviše svečara ima ovoga dana. Među jevanđelskim ličnostima koje okružuju Spasitelja, Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto, kako po načinu svog dolaska u svet, tako i po načinu života u njemu. Naročito svečano ovaj praznik se praznije u hramovima koji su njemu posvećeni, kao što su hram na Jordanu, gde je on krstio Gospoda, hram u Sevastiji, gde ga je Irod posekao, hram u Antiohiji, gde je jevanđelist Luka doneo njegovu desnicu… On je jedini prorok koji je svetu mogao rukom pokazati Onoga koga je prorokovao. Desnica Svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila Gospoda na Jordanu, sada se nalazi u Cetinjskom manastiru.

Sveti mučenik Atanasije. Poprazništvo Bogojavljenja.