20 5

Kalendar za 20. maj

Pojava Časnog Krsta u Jerusalimu

U vreme cara Konstansa, sina Svetog Konstantina, i patrijarha Jerusalimskog Kirili, ujutro oko 9 sati, na nebu nad Golgotom, prostirući se do iznad Maslinske gore, pojavio se Časni Krst. Bio je svetliji od sunca, i lepši od najlepše duge. Širina Časnog Krsta bila je koliko i njegova dužina. Sav narod u Jerusalimu i okolini, ostavivši svoje poslove, u strahu i diveći se, posmatrao je ovo nebesko znamenje. Onda su svi pohitali u crkvu, slaveći Gospoda Isusa Hrista. Mnogi nevernici su se obratili Hristovoj veri, a mnogi jeretici arijanci vratili Pravoslavlju. Patrijarh Kiril je o ovom znamenju napisao pismo caru Konstansu, koji je i sam naginjao Arijevoj jeresi. Ovaj događaj zbio se 357. godine.

Sveti mučenik Akakije. Prepodobni oci Gruzinski.