Sveti velikomučenik Teodor Stratilat

Kalendar za 21. jun

Sveti velikomučenik Teodor Stratilat

Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Ovaj svetitelj praznuje se (8. februara), i tamo je njegovo žitije opisano, a 8. juna pak praznuje se prenos moštiju njegovih iz Iraklije u Evhaitu. Tako beše i zaveštao sveti Teodor pri stradanju, svome slugi Varu: „Telo moje“, reče, „položi u Evhaiti na imanju mojih predaka“. Sveti Anastasije Sinajski zapisao je ovo čudo od ikone svetog Teodora: u mestu Karsatu blizu Damaska bila je jedna crkva u ime svetog Teodora Stratilata. Kada Saraceni pokoriše Damask, jedna grupa Saracena sa ženama i decom nastani se u toj crkvi. Na zidu je bio fresko lik svetog Teodora. Jedan Saracen pusti strelu i udari lik svetiteljev u lice. Na jedanput krv poteče iz lika. Uskoro posle toga cela ta grupa Saracena izumre tu u crkvi. Sveti Anastasije veli, da je on lično bio u toj crkvi, video lik svetiteljev na dvoru i tragove od stinule krvi.

Sveti Jefrem, patrijarh Antihijski. Prepodobni Zosim Finikijski.