Sveti Teofilakt Ispovednik

Kalendar za 21. mart

Sveti Teofilakt Ispovednik

Kada je prvi carski savetnik Tarasije, kao svetovnjak, izabran za carigradskog patrijarha, tada uz njega i od njega primi monaški čin više njegovih prijatelja, među njima i Teofilakt. Tarasije ga je poslao za episkopa u Nikomidiju. Kad na carski presto dođe Lav Jermenin, iako je ikonoboračka jeres prokleta na VII Vaseljenskom Saboru, on je htio da njome zameni Pravoslavlje. Sveti Teofilakt mu se otvoreno odupre rekavši mu: „Doći će, care, na tebe iznenada ljuta paguba i nećeš naći ko će te od nje izbaviti“. Zato je Sveti Teofilakt, carevom naredbom, uklonjen sa svog položaja i poslat u zatočenje gde je, trpeći mnoge tegobe i uvrede, poživeo 30 godina. Predao je dušu Gospodu Isusu Hristu oko 845. godine.

Sveti sveštenomučenik Teodorit. Vaskršnji post.