21 10

Kalendar za 21. oktobar

Prepodobna Pelagija

Rođena u Antiohiji, od roditelja neznabožaca. Bog je obdario velikom telesnom lepotom. Bludničenjem je stekla bogatstvo. Jednom svrati u crkvu Svetog Julijana i ču propoved episkopa Nona o Strašnom Sudu i toliko se potrese da se zgadila na samu sebe. Sa velikim osećanjem greha i straha Božijeg, ona zamoli Svetog Nona da je krsti. Kuma joj je bila blažena Romana, đakonisa te crkve, koja je utvrdi u hrišćanskoj veri. Ubrzo je svoje ogromno bogatstvo razdelila siromasima i otišla u Jerusalim, gde se, kao monah Pelagije, zatvori u jednu keliju na Jeleonskoj gori. Nakon 3 godine teškog podviga, poseti je đakon Svetog Nona Jakov. Posle 3 dana se upokojila. Predala je dušu Gospodu oko 461. godine.

Prepodobna Taisa.