Rođenje Presvete Bogorodice

Kalendar za 21. septembar

Rođenje Presvete Bogorodice – Mala Gospojina

Presveta Deva Marija rođena je od starih roditelja Joakima i Ane. Otac joj je bio iz plemena Davidovog, a majka od roda Aronovog. Po ocu je bila carskog, a po majci arhijerejskog roda, i time predobražavanje Onoga koji će se iz nje roditi, Cara i Prvosveštenika. Već stari, Joakim i Ana usrdno su se molili Bogu da im podari dete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru darovavši im sina Isaka. I Bog ih obradova, darova im više nego su mogli i usniti, ne samo kćerku nego i Bogomajku. Rođena u Nazaretu, nakon tri godine Presveta Deva je odvedena u jerusalimski hram, da bi se vratila u Nazaret gde je uskoro čula blagovest Svetog arhangela Gavrila da će roditi Sina Božijeg.

Praznik Presvete Bogorodice Kališke. Praznik ikone Presvete Bogorodice Počajevske.