Začeće Svete Ane

Kalendar za 22. decembar

Začeće Svete Ane

Sveti Joakim i Ana živeli su 50 godina u braku i nisu mogli da imaju decu. Bili su imućni i veoma pobožni. Jednom, kada su otišli u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, prvosveštenik Isahar reče Joakimu da nije dostojan da se iz njegovih ruku primi dar, jer je bezdetan. Tako ih i drugi, koji su imali decu, gurahu pozadi sebe kao nedostojne. To veoma ražalosti dve stare duše i sa velikom tugom se vratiše u Nazaret. Kući oboje pripadoše na molitvu Bogu da i na njima učini čudo kao što je nekada učinio Adamu i Sari i da im podari dete za utehu u starosti. Bog im posla arhangela Gavrila koji im objavi da je Bog uslišio njihove molitve. I Ana odmah zače i nakon 9 meseci rodi Presvetu Devu Mariju.

Sveta Ana (majka proroka Samuila). Prepodobni Stefan Novosijatelj. Sveti Sofronije, arhiepiskop Kiparski. Teofil, episkop Antiohijski.. Božićni post.