Sveti Kirilo Aleksandrijski

Kalendar za 22. jun

Sveti Kirilo Aleksandrijski

Plemićkog porekla. Uspeo je da istera iz Aleksandrije jeretike Novacijane, koji su se gordili svojom vrlinim, hodali su obučeni u belo, nisu hteli da se mole za one koji učine smrtni greh… Jevreji u Aleksandriji su mučki ubijali hrišćane, trovali ih. Sveti Kirilo je uspeo da izdejstvuje da car Teodosije Mlađi protera Jevreje iz Aleksandrije. Borbu protiv Carigradskog patrijarha Nestorija rešio je na III Vaseljenskom Saboru kojim je predsedavao. Nakon što ga je Sabor osudio i anatemisao, Nestorija je car prognao na istočnu granicu carstva gde je umro tako što mu je crv razjeo jezik kojim je hulio na Presvetu Bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Sveti Kirilo se mirno upokoji 444. godine.

Sveti Kiril Bjelozerski.