Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja

Kalendar za 22. maj

Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja

U vreme cara Aleksija Komnena i patrijarha Nikole Gramatika, telo ovog svetitelja preneto je iz Mira Likijskog u Bari, u Italiji. To je urađeno jer su muslimani bili navalili na Likiju. Prethodno se svetitelj, u snu, javio jednom svešteniku u Bariju i naredio mu je da mu se mošti prenesu u taj grad. U to vreme Bari je bio pravoslavni grad, pod pravoslavnim patrijarhom. Pri prenosu moštiju Svetog Nikolaja dogodila su se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju tako i od mira koje je obilno teklo iz njih, a događaju se i danas. Na ovaj dan spominje se i čudo kada je Sveti Nikolaj vratio vid slepom srpskom kralju Stefanu Dečanskom. Prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog obavljen je 1087. godine.

Sveti prorok Isaija. Sveti mučenik Hristifor.