22 10

Kalendar za 22. oktobar

Sveti Stefan Srpski (Slepi)

Sin despota Đurđa i Jerine Branković. Đurađ dade svoju kćerku Maru za ženu sultanu Muratu II, kao žrtvu za spas naroda i otadžbine. Kasnije je Murat II uzeo Marinu braću Stefana i Grgura za taoce i oslepio ih. Despotsku vlast nad Srbijom primio je 1458. godine, po upokojenju najmlađeg brata Lazara, despota. Uskoro je morao da se skloni u Albaniju, gde se oženio Angelinom, Skenderbegovom svastikom. Slep i duboko nesrećan, ali uvek predan Bogu, upokojio se 1468. godine u Italiji. Njegove netruležne i čudotvorne mošti Turcu su sasekli i zapalili zajedno sa manastirom Krušedolom 1716. godine. Ostatak moštiju mu počiva u obnovljenom manastiru Krušedolu na Fruškoj gori, zadužbini njegovog sina Maksima.

Sveti apostol Jakov. Prepodobni Andronik i supruga mu Atanasija. Sveti pravedni Avram i Lot. Sveti Dimitrije, patrijarh Aleksandrijski.