Sveti mučenik Kodrat Korintski

Kalendar za 23. mart

Sveti mučenik Kodrat Korintski

Majka, izbegnuvši u planinu pred gonjenjem hrišćana, rodi ga u šumi i ubrzo umre. Kondrat odraste sam, Božijim promislom i angelom hraniteljem čuvan, hranjen i vođen. Kada mu je bilo 12 godina sišao je u grad i tamo su ga primili neki dobri ljudi i dali na nauke. Izučio je lekarstvo. U vreme gonjenja hrišćana pod carem Dekijem, Kodrata baciše u tamnicu. Tu mu se, ispovedivši Hrista, pridružiše pet drugova: Kiprijan, Dionisije, Anekt, Pavle i Kriskent. Na gubilište su ih dovukli ulicama, uspust su ih tukli i gađali kamenjem. Naročito su ih mučila neznabožačka deca. Posečeni su mačem u Korintu 250. godine. Na tom mestu je izbio izvor vode koji se i danas zove Kodratovim imenom.

Sveti mučenik Kodrat Nikomidijski. Prepodobna mati Anastasija. Vaskršnji post.