Zografoy Monastery

Kalendar za 23. oktobar

Sveti mučenici Zografski

Car Mihail Paleolog sklopio je s Papom Lionsku uniju, da bi od njega dobio vojnu pomoć za borbu protiv Bugara i Srba. Svetogorski monasi su pozvali Cara da odbaci Uniju i da se vrati Pravoslavlju. Latinska vojska je upala u Svetu Goru, obesila je čitav Protat i ubila mnoge monahe. Kada su napali na Zograf, iguman Toma reče bratiji da ko hoće neka se skloni iz manastira, a ko želi mučeničku smrt, neka ostane. I tako ostadoše 22 monaha, sa svojim igumanom, i 4 manastirska radnika. Latini su zapalili kulu u kojoj su se oni zatvorili, te svi u ognju nađoše mučeničku smrt. Predali su svoje svete duše Bogu 1283. godine. Iste godine skonča i nečestivi car Mihail, protiv koga ustade srpski kralj Milutin.

Sveti mučenici Evlampije i Evlampija. Prepodobni Teofil Ispovednik. Sveti mučenik Teotekn. Prepodobni Vasilijan.