Prepodobni Teodosije Veliki

Kalendar za 24. januar

Prepodobni Teodosije Veliki

On je ustanovio i ustrojio monaško opštežiće. Rođen je u Kapadokiji. Kao mladić, posetio je Simeona Stolpnika koji mu je prorekao veliku duhovnu slavu. Sa kadionicom u koju je stavio nezapaljeni ugalj i tamjan tražio je mesto gde da se nastani i podigne manastir. Zaustavio se onamo gde se kadionica sama od sebe razgorela. Ubrzo se oko njega sabralo mnogo monaha, raznih jezika, i on sagradi za svaki jezik po crkvu. Sva imovina, trpeza, rad, bili su im zajednički. Teodosije je bio uzvišeni primer življenja u hrišćanskom podvigu i Bog mu je dao darove čudotvorstva, isceliteljstva, komunikacije na daljinu, ukroćavanja zveri i prozorljivosti. Upokojio se 529. godine, kada je imao 105 godina.

Blaženi Mihail.