Sveti kralj Stefan Dečanski

Kalendar za 24. novembar

Sveti kralj Stefan Dečanski – Mratindan

Sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Po naređenju neobaveštenog oca u mladosti je oslepljen, a po naređenju lakomislenog sina u starosti udavljen. Kada je oslepljen, u hramu na Ovčem polju javio mu se Sveti Nikolaj, koji mu je pokazao njegove oči: „Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu; u svoje vreme ja ću ti ih vratiti“. Bačen je u zatočeništvo u manastir Pantokratora u Carigradu. Podvigom i mudrošću, krotošću i blagočestivošću, trpeljivošću i blagodušnošću Stefan je nadvisio ne samo sve monahe u manastiru, nego i sav Carigrad. Nakon pet godina, ponovo mu se javio Sveti Nikolaj i – on je progledao. Iz blagodatnosti Bogu, sagradio je Visoke Dečane. Mučenički je skončao 1336. godine.

Sveti velikomučenik Mina. Sveti mučenici Viktor i Stefanida. Sveti mučenik Vikentije, đakon. Prepodobni Teodor Studit. Sveti Urošica, knez Srpski.