Sveta mučenica Tatijana

Kalendar za 25. januar

Sveta mučenica Tatijana

Rođena u Rimu, od znamenitih roditelja. Bila je đakonisa pri crkvi. Car Aleksandar, čija je majka Mameja bila hrišćanka, bio je kolebljiv u veri i na svom dvoru držaše kip Hristov i kip Apolonov, kip Avramov i kip Orfejev. Njegovi doglavnici progonjahu hrišćane i bez njegove naredbe. Kada su na mučenje izveli devicu Tatjanu, ona se molila za svoje mučitelje. I njima se otvoriše oči i videše angele oko Tatjane. Osam njih poverova u Hrista pa i njih mučiše i ubiše. Svetu Tatjanu su danju šibali, strugali železom, odsecali joj meso, a noću je angeo Gospodnji isceljivao. Bacili su je pred lavove, ali oni su se umiljavali oko nje. Na kraju su je posekli mačem, zajedno sa njenim ocem. Postradala je 225. godine.

Sveti mučenik Petar Avesalamit. Ikona Presvete Bogorodice Mlekopitateljice. Prepodobna mati Teodora.