Sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik

Kalendar za 25. oktobar

Sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik

Tarah je bio rodom iz Klavdiopolja u Siriji, Prov iz Side Pamfilijske, a Andronik sin poznatog građanina iz Efesa. Svu trojicu, zajedno, u vreme cara Dioklecijana, mučio je antipat Numerije Maksim. Najpre su ih tukli štapovima, pa su ih bacili pred zveri u pozorištu. Ali oko njih su se zveri umiljavale. Videvši to, mnogi poverovaše u Hrista i stadoše vikati na antipata. Ovaj ljut, ljući od zveri, naredi da ih poseku. Još su ih isekli na komade i pomešali sa telima osuđenika koje su zveri ranije iskomadale. Hrišćani Makarije, Feliks i Verije su noću došli za tela mučenika da ih sahrane, ali nisu mogli da raspoznaju koja su njihova. Pomoliše se Bogu, i nad telima svetitelja pojaviše se tri sveće.

Sveti Martin, episkop Turski. Prepodobni Kozma Majumski.