26 8

Kalendar za 26. mart

Prenos moštiju Svetog Nikifora Carigradskog

Kada car Lav Jermenin usta protiv ikona, usprotivi mu se patrijarh Carigradski Nikifor, koji ga izobliči. Zbog toga ga car protera na ostrvo Prokonis, gde je Sveti Nikifor već bio podigao manastir u čast Svetog Teodora. Nakon 13 godina, 827. godine, patrijarh Nikifor se upokojio. Kada izgiboše svi ikonoborni carevi i kada je na carski tron seo Mihail, sa majkom Teodorom, a na patrijaršijski presto povraćen patrijarh Metodije, 846. godine, preneli su mošti Svetog Nikifora sa Prokonisa u Carigrad, prvo u crkvu Svete Sofije, iz koje je za života izgnan, pa potom u crkvu Svetih Apostola. Na isti dan na koji je izgnan iz Carigrada, nakon 19 godina, netljene mošti su mu prenete u taj grad.

Sveta mučenica Hristina Persijanka. Sveštenomučenik Publije. Vaskršnji post.