Sveti sveštenomučenik Kornilije

Kalendar za 26. septembar

Sveti sveštenomučenik Kornilije

Bio je rimski oficir u Kesariji Palestinskoj. Krstio ga apostol Petar (Dela Ap. 10, 1-48). Prvi od neznabožaca koji je stupio u Crkvu Božiju. Mnogi su mislili da je Crkva samo za Jevreje i one koji prime jevrejsko obrezanje. Kornilije ostavi sve i pođe za apostolom Petrom koji ga docnije postavio za episkopa u neznabožačkom gradu Skipseosisu, gde je pretrpeo mnoga stradanja Hrista radi. Ali, silom Božijom, uspeo je da sruši Apolonov hram i krsti kneza tog grada Dimitrija sa 277 neznabožaca. Mirno je predao dušu Bogu u dubokoj starosti. Vremenom mu je grob zaboravljen, ali on se javi episkopu Troadskom Siluanu koji, uz pomoć bogatog čoveka Evgenija, sagradi na njemu crkvu. Mošti su mu čudotvorne.

Osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja. Sveti mučenici Makrovije i Gordijan. Sveta mučenica Ketevana. Prepodobni Jerotej.