Sveti Martin Ispovednik

Kalendar za 27. april

Sveti Martin Ispovednik

Postao rimski papa 649. godine, u vreme monotelitske jeresi. Sa ciljem da uspostavi mir u Crkvi, car Konstans II napisa jeretičku knjižicu „Tipos“. Papa Martin sazva sabor od 105 episkopa, na kome osudi carevu knjižicu. Car posla vojvodu Olimpa da mu dovede papu. Olimp posla vojnika da ga poseče u crkvi, ali ovaj, kada uđe u crkvu, oslepe a vojvodu ubiše Saraceni. Car, nagovoren od patrijarha-jeretika Pavla, posla drugog vojvodu, Teodora, koji dovede svezanog papu Martina u Carigrad. Tu je papa dugo ležao u tamnici, dok nije prognan u Herson gde se, 655. godine, upokojio u Gospodu. Dve godine pre njega umro je patrijarh Pavle, koji je pred carem gorko plakao zbog svog greha prema papi Martinu.

Sveti mučenici Antonije, Jovan i Evstatije. Sveti mučenik Ardalion Glumac.