Sveti mučenici Tirs, Levkije i Kalinik

Kalendar za 27. decembar

Sveti mučenici Tirs, Levkije i Kalinik

U vreme cara Dekija, u Kesariji Vitinijskoj hrišćane je ubijao njegov igemon Kumvrikije. Levkije stade pred njega i izobliči ga. Odmah su ga bacili na mučenje i potom posekli mačem. Tada pred sudiju stade i Tirs i reče da je hrišćanin. Pretukli su ga i bacili u tamnicu, ali Gospod ga isceli i otvori mu vrata tamnice. On ode episkopu Kesarijskom Fileju koji ga krsti. Ponovo su ga uhvatili i silno mučili. Svetitelj silom molitve poruši mnoge idole. Videći to čudu, u Hristovu veru obrati se i idolski žrec Kalinik, kojeg posekoše mačem. Tirsa su stavili u drveni sanduk da ga prestružu testerom, ali im to ne dopusti Božija sila. Tada Sveti Tirs ustade iz sanduka, pomoli se Bogu i predade mu dušu.

Sveti mučenici Filimon, Apolonije, Arijan i drugi. Božićni post.