27 07

Kalendar za 27. jul

Sveti apostol Akila

Jevrejin, jedan od Sedamdesetorice. Sa ženom Priskilom živeo je u Italiji. Kada su Jevreji proterani iz Rima, preselio se u Korint. Apostol Pavle ih je krstio i u njihovom domu ostao godinu i po. Iz Efesa apostol Pavle piše. „Pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priskila sa domaćom svojom crkvom“ (I Kor. 16, 19). A kad su se vratili u Rim, Apostol piše: „Pozdravite Priskilu i Akilu, saradnike moje u Hristu Isusu, koji za moj život svoje vratove položiše, kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve Crkve iz neznabožaca; pozdravite i domaću crkvu njihovu“ (Rim. 16, 3-4). I, okovan u Rimu, Apostol opet piše: „Pozdravite Priskilu i Akilu“ (II Tim. 4, 19). Akilu, episkopa, ubili su neznabošci.

Prepodobni Nikodim Svetogorac. Prepodobni Elije.