Vaskrsenje Hristovo

Kalendar za 28. april

Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista – Vaskrs

„A pošto minu subota, na osvitku prvog dana nedjelje, dođoše Marija Magdalina i druga Marija da osmotre grob. I gle, zemlja se zatrese veoma; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i sjeđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo bijelo kao snijeg. I u strahu od njega uzdrhtaše stražari, i postadoše kao mrtvi. A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovdje; jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod. I idite brzo i recite učenicima njegovim da ustade iz mrtvih; i gle, on će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto kazah vam…

Sveti apostoli Aristarh, Pud i Trofim. Sveti mučenik Sava Gotski. Svete mučenice Vasilisa i Anastasija.