28.04

Kalendar za 28. april

Sveti apostoli Aristarh, Pud i Trofim

Sveti Aristarh, koga pominju Dela Apostolska (19, 29) i sveti apostol Pavle (Kol. 4, 10; Filim. 23), bi episkop u Apamiji Siriskoj. On se slavi još i 4. januara, zajedno sa svih svetih Sedamdeset Apostola i 27. septembra sa apostolima Markom i Zinonom. Sveti Pud, koga spominje sveti apostol Pavle (2 Tm. 4, 21), bio je ugledan građanin rimski. Dom Pudov u Rimu bio je najpre utočište vrhovnim apostolima, Petru i Pavlu, a posle se obratio u crkvu, nazvanu Pastirska. Priča se da je u njoj sam sveti Petar činodejstvovao. Sveti Trofim, koga spominju Dela Apostolska (20, 4) i sveti apostol Pavle (2 Tm. 4, 20), bio je iz Azije, iz Efesa (D. Ap.21, 29), i pratio je apostola Pavla na njegovom jevanđelskom putu. Za vreme Neronova gonjenja, kada apostol Pavle bi posečen, posečeni behu i sva tri ova slavna apostola..

Sveti mučenik Sava Gotski. Svete mučenice Vasilisa i Anastasija.