Sveti apostol Onisim

Kalendar za 28. februar

Sveti apostol Onisim

Jedan od Sedamdesetorice. Bio je rob kod Filimona, bogatog čoveka iz Kolosaja u Frigiji. Nešto mu je zgrešio i onda pobegao u Rim gde je od apostola Pavla čuo Jevanđelje i krstio se. Kako je apostol Pavle, ranije, i Filimona uveo u hrišćanstvo, poslao mu je čuvenu poslanicu kojom je izmirio gospodara i roba. Filimon je potom oslobodio Onisima. Kasnije je Onisim, nakon smrti apostola Timoteja, postao episkop u Efesu. U vreme Trajanovog gonjenja hrišćana, kao starac, odveden je u Rim gde je odgovarao pred sudijom Tertulom, bačen u tamnicu i na kraju posečen. Telo mu je uzela neka bogata žena, stavila u srebrni kovčeg i česno sahranila. Sveti Onisim je postradao za Gospoda Isusa Hrista 109. godine.

Prepodobni Evsevije