Agapius

Kalendar za 28. mart

Sveti mučenik Agapije i drugi

Sveti mučenici Agapije, Publije, Timolaj, Romil, dva Aleksandra i dva Dionisija, postradali su od kneza Urbana, u vreme cara Dioklecijana, u Kesariji Palestinskoj. Svi osim Agapija bili su veoma mladi, još nisu bili hrišćani, niti su ikada kršteni vodom. Njihovo krštenje bilo je krvlju. Ovih 7 mladića gledali su kako muče hrišćane, u ognju, na vešalima, kako ih bacaju zverima i sa kakvom trpeljivošću oni podnose te muke, i raspališe se revnošću za Hrista, svezaše sami sebi ruke naopako, te odoše Urbanu i rekoše mu: „I mi smo hrišćani“. Pridružio im se ugledni građanin tog grada, koji je već stradao za Hrista i koji je još više u njima raspaljivao ljubav prema Hristu, Agapije. Posečeni su 303. godine.

Sveti mučenik Aleksandar. Sveti mučenik Nikandar Misirac. Sveti mučenik Aleksandar. Sveti mučenik Nikandar Misirac. Vaskršnji post.