29 10

Kalendar za 29. oktobar

Sveti mučenik Longin Sotnik

„A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći: Zaista ovaj bijaše Sin Božiji“ (Mt. 27, 54). Taj kapetan je bio Longin. Bio je starešina vojnika koji su bili na Golgoti kada je Gospod raspet, i starešina straže koja je čuvala Sveti grob. Jevrejske starešine nisu uspele da ga potplate da kaže da Hristos nije vaskrsao nego da su ga ukrali učenici, pa su hteli da ga ubiju. Tada se Longin krsti, zajedno sa dva svoja vojnika, i ode sa njima u Kapadokiju, pa na selo, na imenje svoga oca, gde je vreme provodio u postu i molitvi. Pilat posla vojnike da ga poseku. Njegovu glavu odneli su Pilatu, a on je dade Jevrejima koji je zakopaše na đubrištu.

Prepodobni Longin Trudoljubivi.