03 08

Kalendar za 3. avgust

Sveti prorok Jezekilj

Sveštenički sin, iz grada Sarira. Prorokovao je u Vavilonu, gde je u ropstvu proveo 27 godina. Savremenik proroka Jeremije, koji je prorokovao u Jerusalimu. Obojicu su mučili neverni Jevreji. Pri reci Hovaru video je otvorena nebesa i 4 životinje kao rastopljeni bakar: jedna je imala ljudsko lice (označava Gospoda ovaploćenog kao čoveka), druga lavovsko (Božanstvo Gospoda), treća teleće (žrtvu Gospoda) i četvrta orlovsko (vaskrsenje i vaznesenje Gospoda). Pokazala mu se i slika vaskrsenja mrtvih, te propast Jerusalima kada gnevom Božijim postradaše svi osim obeleženi grčkim znakom „tau“ (kao krst). Jevreji su ga vezali konjima za repove i rastrgli. Sahranjen je u istu grobnicu gde i Nojev sin Sim.

Prepodobni Simeon i Jovan.